Casey Newton on the big companies ban on Facebook.

Det här skriver journalisten Casey Newton i nyhetsbrevet The Interface som tech-tidningen The Verge ger ut. Ett mycket läsvärt nyhetsbrev för den som är intresserad av vad som händer på internet, framförallt hur det påverkas av de stora tech-jättarna och politiken.

Nåväl, tillbaka till the ban. Newton argumenterar för att det de bojkottande bolagen vill ha är hårdare tag mot hate speech (det är redan förbjudet) utan att specificera vilka åtgärder de vill att Facebook ska vidta. Alltså kanske det snarare är Facebooks dominans, och påverkan på samhället och kommande val, i stort som är pudelns kärna. Annonsörerna verkar fly plattformen för att den riskerar att smitta av sig. Den som annonserar på Facebook representerar även Facebooks dominans och blir en del av denna jätte. Men frågan är hur länge det håller i sig? Enligt Newton finns en känsla bland de anställda på Facebook att situationen kommer att blåsa över. Och om den inte gör det kommer det inte kosta Facebook särskilt mycket pengar. De bolag som slutit upp bakom bojkotten tillhör den grupp annonsörer som framförallt använder plattformen för att bygga varumärke och den gruppen är betydligt mindre än de annonsörer som vill locka till omedelbara köp. Jag följer intresserat fortsättningen.